Phụ kiện

Móng gảy DUNLOP

20,000 VNĐ

Móng gảy Alaska

65,000 VNĐ

Dây line 10m

120,000 VNĐ

Dây line 5m

70,000 VNĐ

EQ met B12

700,000 VNĐ
20%
EQ Pro 5 band LC5

EQ Pro 5 band LC5

400,000 VNĐ
500,000 VNĐ

EQ G-Tone GS1

450,000 VNĐ

EQ-7545R

350,000 VNĐ

Capo M10

150,000 VNĐ

Dây Alice AW434

100,000 VNĐ

Dây Elixir nanoweb

390,000 VNĐ

Cajon Custom

1,000,000 VNĐ

Cajon SM3

1,200,000 VNĐ

Cajon SM2

1,000,000 VNĐ

Cajon SM1

600,000 VNĐ